Bistua Nuova 10, 72000 Zenica
Telefon: +387 32 246 666

Privatnost podataka, sigurnost plaćanja i ostali uslovi


Sigurnost plaćanja, sigurnost podataka i opći uslovi

SIGURNOST PLAĆANJA KREDITNIM KARTICAMA

* * * * Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom TLS enkripcije. Stranice za naplatu putem

interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom

podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa

prilikom njihovog prenosa.

Time je omogućen siguran prenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom

komunikacije između korisnikovog računara i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i finansijske ustanove razmjenjuju podatke upotrebom virtualne privatne mreže (VPN),

koja je zaštićena od neautorizovanog pristupa.

Monri Payment Gateway je sertifikovan prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom

Visa i Mastercard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

* * * * Creditcard purchase security statement

Confidentiality of your information is protected and secured by using TLS encryption. Pages for web

payment are secured by using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL

encryption is a data coding procedure for prevention of unauthorized access during data transfer.

This enables a secure data transfer and prevents unauthorized data access during communication

between user and Monri WebPay Payment Gateway and vice versa.

Monri WebPay Payment Gateway and financial institutions exchange data by using their virtual private

network (VPN) which is also protected from unauthorized access.

Monri Payments is PCI DSS Level 1 certified payment service provider.

Credit card numbers are not stored by Merchant and are not available to unauthorized personnel.

1.5.2 IZJAVA O PRIVATNOSTI

Prodajno mjesto mora kupcima osigurati mogućnost da ne pristanu na učestvovanje u marketinškim

akcijama i da ne budu saglasni sa davanjem svojih ličnih podataka na korištenje trećim osobama.

* * * * Izjava o zaštiti i prikupljanju ličnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne

podatke o kupcima / korisnicima koji su neophodni za ispunjenje naših obaveza; informišemo kupce o

načinu korištenja prikupljenih podataka, redovno dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi

njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni sa lista koje se

koriste za marketinške kampanje.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za

obavljanje posla. Svi naši zaposleni i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite

privatnosti.

* * * * Personal data gathering and protection statement

We are committed to provide service of protection of our customer's personal data in a way that we

collect only essential basic information about our buyers that are necessary for fulfilling our

obligations. We also inform our customers about the way we collect information and regularly give

customers an option about how their information will be used, including the possibility to decide

whether their name should be included or omitted from the lists used for marketing campaigns.

All user information are strictly guarded and are available only to the employees who need those

information for completing the job.

All our employees and business partners are responsible to follow the principles of confidentiality

protection.

1.5.3 USLOVI KUPOVINE

Na stranicama trebaju biti istaknuti načini i uslovi plaćanja, te tačan opis načina i roka isporuke

proizvoda ili pružanja usluge, kao i mogućnost povrata novca u slučaju reklamacija proizvoda ili

otkazivanja korištenja usluga.

Uslovi za prodaju roba i usluga

Ovim se uslovima utvrđuje postupak naručivanja, plaćanja, isporuke te reklamacija proizvoda koji su

ponuđeni na ovim stranicama. omniamedicshop.ba Internet stranice mogu se koristiti za Vašu privatnu

upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema sljedećim uslovima i pravilima.

Trgovac je Omnia-Medic d.o.o., a kupac je posjetitelj ovih stranica koji popuni elektronsku narudžbu, pošalje

je trgovcu te izvrši plaćanje putem kreditnih kartica ili pouzećem.

NARUČIVANJE

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe.

Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatk

e i pošalje narudžbu.

Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, uključujući PDV.

.

Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u

Korpu.

Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

PLAĆANJE

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica:Mastercard,

Maestro ili Visa.

ISPORUKA

Naručeni proizvodi pakuju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom

preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod

dostavljaču (zaposlenom kompanije koja vrši dostavu). Trgovac se odriče svake odgovornosti u vezi

oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac

ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se preduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se

poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih

troškova koji su vezani za isporuku.

Trgovac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava

online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet)

radnih dana.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane trgovaca, trgovac više

nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja, te probleme koji mogu nastati u vezi

daljnje manipulacije i isporuke robe.

Ako kupac umjesto dostave izabere opciju downloada proizvoda, trgovac se obavezuje poslati

obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu, na kojoj će se nalaziti linkovi za preuzimanje

(download) i uputstva. Nakon prijema elektronske pošte (obavijesti o preuzimanju) kupac može

odmah pristupiti preuzimanju proizvoda.

REKLAMACIJE

Trgovac se obavezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda

navedenom na www.omniamedicshop.com. Slika koja ilustruje proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati

stvarnom izgledu proizvoda, te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju tehničke neispravnosti audio zapisa koji su pohranjeni na prenosniku zvuka trgovac preuzima

potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od

4 (četiri) radna dana. Nakon što reklamira tehničku neispravnost, kupac je dužan poštom uz dostavnicu,

vratiti tehnički neispravan prenosnik zvuka nakon čega će trgovac u roku od 3(tri) radna dana poslati

kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade. U slučaju gore navedenog, kupac nema pravo tražiti

povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.

Trgovac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača

(preduzeće koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Ako kupac odabere opciju preuzimanja proizvoda te kupac ne bude u mogućnosti obaviti preuzimanje

zbog tehničkih problema uzrokovanih na serveru trgovca, trgovac se obavezuje poslati elektronsku

poštu sa novom mogućnošću za preuzimanje, za što kupac ne snosi nikakve troškove.

U slučaju da kupac niti tada ne bude u stanju obaviti preuzimanje koji je uzrokovan zbog tehničkih

problema na serveru trgovca, kupac je dužan o tome kontaktirati prodajnu službu prodavca koja će

ponuditi adekvatno rješenje koje u sebi neće sadržavati nikakvu naknadu i daljnje troškove od strane

kupca. Kupac nema pravo tražiti povrat novca u ovoj situaciji.

U slučaju da kupac ne može preuzeti proizvod,a tehnički problemi nisu vezani za trgovca, već su

uzrokovani od strane kupca, operatera ili treće osobe trgovac ne snosi nikakvu odgovornost i nije dužan

kupcu omogućiti preuzimanje ili isporuku robe bez naknade.

Kupac je u roku od 5 (pet) radnih dana dužan preuzeti proizvod, nakon toga više neće moći, bez obzira

što je izvršio uplatu, preuzeti proizvod. U ovom slučaju kupac se odriče bilo kakve reklamacije.

ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA

Sva prava izdavača i nosioca programa na snimljenom i štampanom djelu su zadržana.

Izdavač je Omnia-Medic d.o.o. Kupac se obvezuje da neće neovlašteno umnožavati, izvoditi, koristi za radio

difuziju te prodavati proizvode trgovca niti bilo koji dio tih proizvoda.

UOPŠTE

Omnia-Medic d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uslova i pravila. Sve promjene primijeniće se na korištenje

omniamedicshop.ba stranice. Kupac snosi odgovornost za tačnost i potpunost unesenih podataka prilikom

kupovine.

Usluge koje Vam pruža omniamedicshop.com Internet prodavaonica ne uključuje troškove koje snosite koristeći

računarsku opremu i usluge za pristup našim stranicama. FIRMA d.o.o. nije odgovorna za troškove

telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Iako Vam Omnia-Medic d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu usluga, Omnia-medic d.o.o. ne može garantovati

da će usluge na omniamedicshop.com odgovarati Vašim potrebama. Omnia-Medic d.o.o. takođe ne može garantovati da

će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite našem Kontakt centru ili

na e-mail [email protected] kako bismo je otklonili na najbrži mogući način